บทอาศิรวาทราชสดุด    ธ คือองค์ผู้ทรงสร้างความสำเร็จ ประดุจเพชรส่องประกายให้ทวยราษฎร์ ดั่งอาทิตย์ส่องสว่างจักรวาล พระประทานหลายสิ่งสรรค์แก่ปวงชน เขื่อนแห่งแรกของไทยใหญ่ที่หนึ่ง ให้น้ำถึงทุกนาไร่ได้พืชผล จังหวัดตากที่ตั้งเขื่อนภูมิพล ประชาชนได้น้ำใช้ไฟฟ้ามี ถึงวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ท่านทรงคิดเก็บกักน้ำจากทุกที่ น้ำจากเหนือลงสู่ใต้ได้พอดี อุทกภัยไม่มีเพราะเขื่อนบัง ท่านทรงมอบแนวทางปฎิบััติ ให้ประหยัดผลิตใช้และขายบ้าง มีความสุุขมีกินใช้ได้สตางค์ เพราะอยู่อย่างเศรษฐกิจแบบพอเพียง อีกนานามากมายสิ่งประดิษฐ์ ที่ท่านคิดสร้างไว้ได้ชื่อเสียง ไบโอดีเซลน้ำมันรถหลายรุ่นเรียง หาใช่เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนพระองค์ ท่านทรงจดลิขสิทธิ์ที่คิดไว้ เพื่อชาวไทย ได้ประโยชน์สมประสงค์ เพื่อชาวบ้านเพื่อไพร่ฟ้าข้าพระองค์ ทุกชีวิตมั่นคงมีกำลัง ธ คือพ่อผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ ลูกโชคดีเกิดเป็นไทยได้สมหวัง พระบารมีท่านแผ่ถึงทั่วทุกหนทาง โรคภัยจางเพราะอยู่ใต้ร่มโพธิ์์ทอง เหล่าข้าฯขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วจตุรทิศเนรมิตสร้างสิ่งทั้งผอง ตามพระราช(ชะ)ประสงค์ตรงครรลอง สมดั่งปองพระราช(ชะ)หฤทัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า   นางอรวรรณ ภมรพล ผู้ประพันธ์